ARŞİV BİRİMLERİNDE KULLANILAN ELEKTRONİK POSTA ADRESLERİ

Başbakanlık: arsiv.basbakanlik@gov.ct.tr

Başbakanlık Denetleme Kurulu: arsiv.bdk@gov.ct.tr

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: arsiv.ulastirma@gov.ct.tr

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu: arsiv@bthk.org

Cyprus Airport Services (CAS): arsiv.cas@gov.ct.tr

Çalışma Dairesi: arsiv.calisma@gov.ct.tr

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı: arsiv.csgb@gov.ct.tr

Devlet Basımevi: arsiv.basımevi@gov.ct.tr

Devlet Emlak Malzeme Dairesi: arsiv.dem@gov.ct.tr

Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu: senfoniarsiv@mebnet.net

Devlet Tiyatroları: tiyatrolararsiv@mebnet.net

Dışişleri Bakanlığı: arsiv@mfa.gov.ct.tr

Eğitim Ortak Hizmetler dairesi: eohdarsiv@mebnet.net

Gazimağusa Liman Başkanlığı: arsiv.gazimagusalimanlar@gov.ct.tr

Gelir ve Vergi Dairesi: arsiv.vergi@gov.ct.tr

Genel Orta Öğretim Dairesi: goodarsiv@mebnet.net

Girne Liman Başkanlığı: arsiv.girnelimanlar@gov.ct.tr

Hukuk Dairesi (Başsavcılık): arsiv.savcilik@gov.ct.tr

İhtiyat Sandığı: arsiv.ihtiyat@gov.ct.tr

İlk Öğretim Dairesi: iodarsiv@mebnet.net

K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma: arsiv.kiyiemniyet@gov.ct.tr

Kadın Çalışmaları Dairesi: arsiv.kadincalismalari@gov.ct.tr

Kamu Hizmet Komisyonu: arsiv.khk@gov.ct.tr

Karayolları Dairesi: arsiv.karayollari@gov.ct.tr

Kıbrıs Türk Denizcilik Şti: cypship@kibrisdeniz.net

Kooperatif Şirketler Mukayitliği: arsiv.kosm@gov.ct.tr

Kültür Dairesi: kulturarsiv@mebnet.net

Limanlar Dairesi: arsiv.limanlar@gov.ct.tr

Mahkemeler: arsiv.mahkemeler@gov.ct.tr

Maliye, Teftiş, İnceleme Kurulu: arsiv.mtik@gov.ct.tr

Merkez Bankası: arsiv@kktcmerkezbankasi.org

Merkezi Mevzuat Dairesi: arsiv.mevzuat@gov.ct.tr

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi: mtodarsiv@mebnet.net

Milli Eğitim Bakanlığı: mebarsiv@mebnet.net

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu: meddykarsiv@mebnet.net

Planlama ve İnşaat Dairesi: arsiv.planlama@gov.ct.tr

Posta Dairesi: arsiv.posta@gov.ct.tr

Sağlık Bakanlığı: arsiv.saglik@gov.ct.tr

Sayıştay Başkanlığı: arsiv.sayistay@gov.ct.tr

Sivil Havacılık Dairesi: arsiv.havacilik@gov.ct.tr

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı: arsiv.sivilsavunma@gov.ct.tr


Sosyal Hizmetler Dairesi: arsiv.sosyalhizmetler@gov.ct.tr

Sosyal Sigortalar Dairesi: arsiv.sigorta@gov.ct.tr, arsiv.ssd@gov.ct.tr

Spor Dairesi: arsiv.spor@gov.ct.tr

Talim ve Terbiye Dairesi: ttdarsiv@mebnet.net

Telefon Dairesi: arsiv.telekom@gov.ct.tr

Trafik Dairesi: arsiv.trafik@gov.ct.tr

Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA): arsiv.yaga@gov.ct.tr

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi: yodidarsiv@mebnet.net

İçişleri Bakanlığı: arsiv.icisleri@gov.ct.tr

Muhaceret Dairesi: arsiv.muhaceret@gov.ct.tr

Nüfus Kayıt Dairesi: arsiv.nufus@gov.ct.tr

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü: arsiv.cezaevi@gov.ct.tr

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi: arsiv.iskan@gov.ct.tr

Tapu ve Kadastro Dairesi: arsiv.tapu@gov.ct.tr

Konut Edindirme Birimi: arsiv.keb@gov.ct.tr

Şehir Planlama Dairesi: arsiv.spd@gov.ct.tr

Harita Dairesi: arsiv.harita@gov.ct.tr

Lefkoşa Kaymakamlığı: arsiv.lefkosa@gov.ct.tr

Girne Kaymakamlığı: arsiv.girne@gov.ct.tr

Gazimağusa Kaymakamlığı: arsiv.gazimagusa@gov.ct.tr

Güzelyurt Kaymakamlığı: arsiv.guzelyurt@gov.ct.tr

İskele Kaymakamlığı: arsiv.iskele@gov.ct.tr

Lefke Kaymakamlığı: arsiv.lefke@gov.ct.tr