EBYS KULLANAN KURUMLAR

 

Başbakanlık
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı 
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 
Personel Dairesi Müdürlüğü                                      
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği 
Devlet Basımevi Müdürlüğü
Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü 
Gençlik Dairesi Müdürlüğü
Spor Dairesi Müdürlüğü
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi
Din İşleri Başkanlığı
Yayın Yüksek Kurulu
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu
Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
E- Devlet Yürütme Kurulu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
*Dışişleri Dairesi
*Enformasyon Dairesi
*Tanıtma Dairesi
Türk Ajansı Kıbrıs

* Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Protokol Müdürlüğü'ne gönderilecek olan yazılar için "Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı" veya "Dışişleri Dairesi" biriminin seçilmesi ve özel hitap düzeltmesi yaparak elektronik olarak sistemden gönderilmesi gerekmektedir. (Fiziksel ek kullanımı dışında). 

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın sistemde var olan birimleri ve dağıtım için izlenilecek yollar aşağıdaki gibidir;

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
Direkt Bakanlığa yazılacak yazılarda Bakanlık birimi dağıtıma eklenerek, evrak elektronik olarak sistemden postalanacaktır. Bunun yanından Temsilcilikler ve  Protokol Dairesi'ne gönderilecek yazılar için özel hitap düzeltmesi yapılaması ve elektronik olarak sistemden gönderilmesi gerekmektedir.

Dışişleri Dairesi Müdürlüğü
Direkt Daire Müdürlüğü'ne yazılacak yazılarda Dışişleri Dairesi birimi dağıtıma eklenerek, evrak elektronik olarak sistemden postalanacaktır. Bunun yanından Temsilcilikler ve  Protokol Dairesi'ne gönderilecek yazılar için özel hitap düzeltmesi yaparak ve elektronik olarak sistemden gönderilmesi gerekmektedir.
Direkt olarak temsilciliklere yazılacak yazılarda ilgili temsilcilik birimi seçilip yazı hazırlandıktan sonra evrakın fiziksel olarak postalanması gerekmektedir.
Dışişleri Dairesi altındaki temsilciliklere Bakanlık veya Daire eliyle yazı gönderilmesi durumunda da Bakanlık veya Daire birimi seçilip ilgili temsilcilik özel hitap düzeltmesi ile alt birim olarak tanımlanacak ve evrak elektronik olarak postalanacaktır.

Enformasyon Dairesi
Direkt Daire Müdürlüğü'ne yazılacak yazılarda Enformasyon Dairesi birimi dağıtıma eklenerek, evrak elektronik olarak sistemden postalanacaktır.

Tanıtma Dairesi
Direkt Daire Müdürlüğü'ne yazılacak yazılarda Tanıtma Dairesi birimi dağıtıma eklenerek, evrak elektronik olarak sistemden postalanacaktır.

Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi
Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu
Gelir ve Vergi Dairesi
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Hazine ve Muhasebe Dairesi
Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
Merkez Bankası
AB Birimi ve Mali Yardım Koordinatörlüğü
Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı
Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlıklar)
Merkezi Cezaevi
Nüfus Kayıt Dairesi
Muhaceret Dairesi
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
Tapu ve Kadastro Dairesi
Şehir Planlama Dairesi
Harita Dairesi
İskan Komitesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Karayolları Dairesi
Posta Dairesi
Telekomünikasyon Dairesi
Limanlar Dairesi
Sivil Havacılık Dairesi
Planlama ve İnşaat Dairesi
Trafik Dairesi
Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi (Motorlu Araçlar Mukayyitliği)
Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi
Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
İlköğretim Dairesi
Genel Ortaöğretim Dairesi
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
Kültür Dairesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Sanayi Dairesi
Ticaret Dairesi
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi
Rekabet Kurulu
Serbest Liman ve Bölge İdaresi
Yenilenebilir Enerji Kurulu

Turizm ve Çevre Bakanlığı
Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
Turizm Planlama Dairesi
Çevre Koruma Dairesi
Meteoroloji Dairesi
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Veteriner Dairesi
Hayvancılık Dairesi
Tarım Dairesi
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
Su İşleri Dairesi
Jeoloji ve Maden Dairesi
Orman Dairesi
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Toprak Ürünleri Kurumu
Genel Tarım Sigortası Fonu

Sağlık Bakanlığı
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Devlet Laboratuvarı Dairesi
İlaç ve Eczacılık Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Girne Akçiçek Hastanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Dairesi
Sosyal Hizmetler Dairesi
Sosyal Sigortalar Dairesi
İhtiyat Sandığı

 

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)

Sayıştay Başkanlığı

Cumhuriyet Meclisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Yüksek Mahkeme

Hukuk Dairesi (Başsavcılık) *Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) *Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü *Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu

Lefkoşa Türk Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi