EBYS KULLANAN KURUMLAR

 

Başbakanlık
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı 
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 
İstatistik Kurumu 
Personel Dairesi Müdürlüğü                                      
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği 
Devlet Basımevi Müdürlüğü
Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü 
Gençlik Dairesi Müdürlüğü
Spor Dairesi Müdürlüğü
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi
Din İşleri Başkanlığı
Yayın Yüksek Kurulu
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu
Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
E- Devlet Yürütme Kurulu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Dairesi
Enformasyon Dairesi
Tanıtma Dairesi
Türk Ajansı Kıbrıs

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Protokol Müdürlüğü'ne gönderilecek olan yazılar için "Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı" veya "Dışişleri Dairesi" biriminin seçilmesi ve özel hitap düzeltmesi yaparak elektronik olarak sistemden gönderilmesi gerekmektedir. (Fiziksel ek kullanımı dışında). 

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın sistemde var olan birimleri ve dağıtım için izlenilecek yollar aşağıdaki gibidir;

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
Direkt Bakanlığa yazılacak yazılarda Bakanlık birimi dağıtıma eklenerek, evrak elektronik olarak sistemden postalanacaktır. Bunun yanından Temsilcilikler ve  Protokol Dairesi'ne gönderilecek yazılar için özel hitap düzeltmesi yapılaması ve elektronik olarak sistemden gönderilmesi gerekmektedir.

Dışişleri Dairesi Müdürlüğü
Direkt Daire Müdürlüğü'ne yazılacak yazılarda Dışişleri Dairesi birimi dağıtıma eklenerek, evrak elektronik olarak sistemden postalanacaktır. Bunun yanından Temsilcilikler ve  Protokol Dairesi'ne gönderilecek yazılar için özel hitap düzeltmesi yaparak ve elektronik olarak sistemden gönderilmesi gerekmektedir.
Direkt olarak temsilciliklere yazılacak yazılarda ilgili temsilcilik birimi seçilip yazı hazırlandıktan sonra evrakın fiziksel olarak postalanması gerekmektedir.
Dışişleri Dairesi altındaki temsilciliklere Bakanlık veya Daire eliyle yazı gönderilmesi durumunda da Bakanlık veya Daire birimi seçilip ilgili temsilcilik özel hitap düzeltmesi ile alt birim olarak tanımlanacak ve evrak elektronik olarak postalanacaktır.

Enformasyon Dairesi
Direkt Daire Müdürlüğü'ne yazılacak yazılarda Enformasyon Dairesi birimi dağıtıma eklenerek, evrak elektronik olarak sistemden postalanacaktır.

Tanıtma Dairesi
Direkt Daire Müdürlüğü'ne yazılacak yazılarda Tanıtma Dairesi birimi dağıtıma eklenerek, evrak elektronik olarak sistemden postalanacaktır.

Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi
Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu
Gelir ve Vergi Dairesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, Lefkoşa Şubesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, Gazimağusa Şubesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, İskele Şubesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, Girne Şubesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, Güzelyurt Şubesi
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
 • Lefkoşa Gümrük Şube Amirlikleri
 • Ercan Gümrük Şube Amirliği
 • Gazimağusa Gümrük Şube Amirlikleri
 • Girne Gümrük Şube Amirliği
 • Gemikonağı Gümrük Şube Amirliği
 • Kaçakçılığı Men ve Takip Birimi
Hazine ve Muhasebe Dairesi
Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
Merkez Bankası
AB Birimi ve Mali Yardım Koordinatörlüğü
Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı
Müsteşarlık
Genel Koordinatörlük
Konut Edindirme Birimi
Lefkoşa Kaymakamlığı
İskele Kaymakamlığı
Mağusa Kaymakamlığı
Girne Kaymakamlığı
Güzelyurt Kaymakamlığı
Lefke Kaymakamlığı
Merkezi Cezaevi
Nüfus Kayıt Dairesi
Muhaceret Dairesi
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
 • Girne İskan Şube Amirliği
 • Lefkoşa İskan Şube Amirliği
 • Mağusa İskan Şube Amirliği
 • Mağusa Tarımsal Şube Amirliği
 • Mağusa Toprak Komisyonları
Tapu ve Kadastro Dairesi
 • Girne Kaza Tapu Amirliği
 • Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği
 • İskele Kaza Tapu Amirliği
 • Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği
 • Mağusa Kaza Tapu Amirliği
Şehir Planlama Dairesi
Harita Dairesi
İskan Komitesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Karayolları Dairesi
Posta Dairesi
Telekomünikasyon Dairesi
Limanlar Dairesi
 • Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı
 • Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı
Sivil Havacılık Dairesi
Planlama Ve İnşaat Dairesi
 • Planlama ve İnşaat Dairesi Gazimağusa Şube Amirliği
Trafik Dairesi
Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi (Motorlu Araçlar Mukayyitliği)
Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi
Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
İlköğretim Dairesi
Genel Ortaöğretim Dairesi
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
Kültür Dairesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Sanayi Dairesi
Ticaret Dairesi
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi
Rekabet Kurulu
Serbest Liman ve Bölge İdaresi
Yenilenebilir Enerji Kurulu
Kalkınma Bankası

Turizm ve Çevre Bakanlığı
Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
Turizm Planlama Dairesi
Çevre Koruma Dairesi
 • Çevre Koruma Dairesi, Girne Birimi
 • Çevre Koruma Dairesi, Güzelyurt Birimi
 • Çevre Koruma Dairesi, Mağusa Birimi
Meteoroloji Dairesi
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Veteriner Dairesi
Hayvancılık Dairesi
 • Gazimağusa Hayvancılık Dairesi
 • Girne Hayvancılık Dairesi
 • Güzelyurt Hayvancılık Dairesi
 • İskele Hayvancılık Dairesi
Tarım Dairesi
 • Girne Kaza Tarım Dairesi
 • Gazimağusa Kaza Tarım Dairesi
 • Lefkoşa Kaza Tarım Dairesi
 • İskele Kaza Tarım Dairesi
 • Lefke Kaza Tarım Dairesi
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
Su İşleri Dairesi
Jeoloji ve Maden Dairesi
Orman Dairesi
 • Lefkoşa Bölge Şefliği
 • Girne Bölge Şefliği
 • Güzelyurt Bölge Şefliği
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Toprak Ürünleri Kurumu
Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
Genel Tarım Sigortası Fonu


Sağlık Bakanlığı
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Devlet Laboratuvarı Dairesi
İlaç ve Eczacılık Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

Girne Akçiçek Hastanesi

Gazimağusa Devlet Hastanesi

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Dairesi
 • Çalışma Dairesi,Girne Bölge Amirliği
 • Çalışma Dairesi,Güzelyurt Bölge Amirliği
 • Çalışma Dairesi,İskele Bölge Amirliği
 • Çalışma Dairesi,Mağusa Bölge Amirliği
 • Çalışma Dairesi,Lefkoşa Bölge Amirliği
Sosyal Hizmetler Dairesi
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Girne
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Mağusa
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi İskele
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Güzelyurt
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Lefke
İhtiyat Sandığı
Sosyal Sigortalar Dairesi
 • Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Bölge Amirliği
 • Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Bürosu
 • Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği

 


Cumhurbaşkanlığı

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile yapılacak yazışmalar EBYS üzerinden elektronik olarak postalanabilecektir.
Bu birime gönderilecek evrakların Yasalar, Faaliyet Raporları ve Fiziksel ek kullanımı haricinde çıktı alınarak gönderilmesine gerek kalmamıştır.
Yasama ile ilgili yapılacak yazışmalarda sistemden gelen evrakların işleme konulabilmesi için halen devam etmekte olan şekliyle ıslak imzalı yasa tasarılarının KKTC Cumhurbaşkanlığı arşivine elden ulaştırılması gerekmektedir.

Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yazılacak yazıların Kayıp Şahıslar Komitesi’ne elden fiziki olarak ulaştırılması gerekmektedir.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile yapılacak yazışmalarda ise KKTC Cumhurbaşkanlığı birimi seçilerek Özel Hitap yapılması gerekmektedir.

Cumhuriyet Meclisi

Sayıştay Başkanlığı

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)

Yüksek Seçim Kurulu

Hukuk Dairesi (Başsavcılık) *Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) *Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü *Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.

Muhaceret Müdürlüğü ve İlçe Polis Müdürlükleri ile yapılacak yazışmalarda  Polis Genel Müdürlüğü birimi seçilerek Özel Hitap yapılması gerekmektedir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
 • Kıbtek Gazimağusa Bölge Amirliği
 • Kıbtek Girne Bölge Amirliği
 • Kıbtek Güzelyurt Bölge Amirliği
 • Kıbtek İskele Bölge Amirliği
 • Kıbtek Lefkoşa Bölge Amirliği

Yüksek Mahkeme
 • Lefkoşa Kaza Mahkemesi
 • İskele Kaza Mahkemesi
 • Güzelyurt Kaza Mahkemesi
 • Lefke Kaza Mahkemesi
 • Girne Kaza Mahkemesi
 • Gazimağusa Kaza Mahkemesi

 


Lefkoşa Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi

Gönyeli Belediyesi

Akdoğan Belediyesi

İskele Belediyesi

Lefke Belediyesi

Girne Belediyesi

Yenierenköy Belediyesi