EBYS KULLANAN KURUMLAR

 

Başbakanlık
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı 
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 
İstatistik Kurumu 
Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı                                      
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği 
Devlet Basımevi Müdürlüğü
Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü 
Gençlik Dairesi Müdürlüğü
Spor Dairesi Müdürlüğü
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
Kıbrıs Vakıflar İdaresi
Din İşleri Başkanlığı
Yayın Yüksek Kurulu
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu
Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı
Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
Turizm Planlama Dairesi
Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.
Çevre Koruma Dairesi
 • Çevre Koruma Dairesi, Girne Birimi
 • Çevre Koruma Dairesi, Güzelyurt Birimi
 • Çevre Koruma Dairesi, Mağusa Birimi
Meteoroloji Dairesi

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Karayolları Dairesi
Posta Dairesi
Telekomünikasyon Dairesi
Limanlar Dairesi
 • Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı
 • Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı
Sivil Havacılık Dairesi
Planlama Ve İnşaat Dairesi
 • Planlama ve İnşaat Dairesi Gazimağusa Şube Amirliği
Trafik Dairesi
Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi (Motorlu Araçlar Mukayyitliği)
Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Sanayi Dairesi
Ticaret Dairesi
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi
Rekabet Kurulu
Serbest Liman ve Bölge İdaresi
Kalkınma Bankası

Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi
Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı
Gelir ve Vergi Dairesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, Lefkoşa Şubesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, Gazimağusa Şubesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, İskele Şubesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, Girne Şubesi
 • Gelir ve Vergi Dairesi, Güzelyurt Şubesi
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
 • Lefkoşa Gümrük Şube Amirlikleri
 • Ercan Gümrük Şube Amirliği
 • Gazimağusa Gümrük Şube Amirlikleri
 • Girne Gümrük Şube Amirliği
 • Gemikonağı Gümrük Şube Amirliği
 • Kaçakçılığı Men ve Takip Birimi
Hazine ve Muhasebe Dairesi
Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
Merkez Bankası
Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu
AB Birimi ve Mali Yardım Koordinatörlüğü
Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı
Müsteşarlık
Genel Koordinatörlük
Konut Edindirme Birimi
Lefkoşa Kaymakamlığı
İskele Kaymakamlığı
Mağusa Kaymakamlığı
Girne Kaymakamlığı
Güzelyurt Kaymakamlığı
Lefke Kaymakamlığı
Merkezi Cezaevi
Nüfus Kayıt Dairesi
Muhaceret Dairesi
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
 • Girne İskan Şube Amirliği
 • Lefkoşa İskan Şube Amirliği
 • Mağusa İskan Şube Amirliği
 • Mağusa Tarımsal Şube Amirliği
 • Mağusa Toprak Komisyonları
Tapu ve Kadastro Dairesi
 • Girne Kaza Tapu Amirliği
 • Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği
 • İskele Kaza Tapu Amirliği
 • Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği
 • Mağusa Kaza Tapu Amirliği
Şehir Planlama Dairesi
Harita Dairesi
İskan Komitesi

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı *Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır. 
Dışişleri Dairesi Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.
Enformasyon Dairesi Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.
Tanıtma Dairesi Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.
Lefke Avrupa Üniversitesi EBYS kullanmamaktadır. Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yazılacak yazılarda tüzel kişi listesinden dağıtıma eklenerek, fiziki olarak faks veya posta yoluyla gönderilecektir.
Şeker Sigorta Kıbrıs LTD. EBYS kullanmamaktadır. Şeker Sigorta Kıbrıs LTD'ne yazılacak yazılarda tüzel kişi listesinden dağıtıma eklenerek, fiziki olarak faks veya posta yoluyla gönderilecektir.
Kalkınma Bankası
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
Türk Ajansı Kıbrıs
Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

  
ÖNEMLİ NOT 1: Protokol ile ilgili işlerde (VIP, Tören, Diplomatik Pasaport vb…)  yazılacak yazıların  "Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı" veya "Dışişleri Dairesi" biriminin seçilerek  sistemden elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT 2: Dışişleri Dairesine bağlı Yurt Dışı Uygulama Birimleri EBYS kullanmamaktadır.  Bu nedenle Temsilciliklere direkt olarak yazılacak yazılarda ilgili Temsilcilik birimi seçilip yazı hazırlandıktan sonra evrakın fiziksel olarak postalanması veya faks ile gönderilmesi gerekmektedir. Fizik olarak gönderme işlemi Bakanlık veya Daire’nin dağıtıma eklendiği durumlarda dahi yapılması gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT 3: Dışişleri Dairesi altındaki Temsilciliklere Bakanlık veya Daire eliyle yazı gönderilmesi gereken durumunda da hem Bakanlık veya Daire birimi seçilecek hem de ilgili Temsilcilik özel hitap düzeltmesi ile alt birim olarak tanımlanacak ve evrak elektronik olarak postalanacaktır. Bakanlık veya Daire eliyle gönderilen yazıların fiziki dağıtım yapılmasına gerek yoktur.


Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi
Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
İlköğretim Dairesi
Genel Ortaöğretim Dairesi
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
Kültür Dairesi
K.T. Devlet Tiyatroları
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Öğretmen Akademisi


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Veteriner Dairesi
Hayvancılık Dairesi
 • Gazimağusa Hayvancılık Dairesi
 • Girne Hayvancılık Dairesi
 • Güzelyurt Hayvancılık Dairesi
 • İskele Hayvancılık Dairesi
Tarım Dairesi
 • Girne Kaza Tarım Dairesi
 • Gazimağusa Kaza Tarım Dairesi
 • Lefkoşa Kaza Tarım Dairesi
 • İskele Kaza Tarım Dairesi
 • Lefke Kaza Tarım Dairesi
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
Su İşleri Dairesi
Jeoloji ve Maden Dairesi
Orman Dairesi
 • Lefkoşa Bölge Şefliği
 • Girne Bölge Şefliği
 • Güzelyurt Bölge Şefliği
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Toprak Ürünleri Kurumu
Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
Genel Tarım Sigortası Fonu


Sağlık Bakanlığı
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Devlet Laboratuvarı Dairesi
İlaç ve Eczacılık Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

Girne Akçiçek Hastanesi

Gazimağusa Devlet Hastanesi

Cengiz Topel Hastanesi

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Dairesi
 • Çalışma Dairesi,Girne Bölge Amirliği
 • Çalışma Dairesi,Güzelyurt Bölge Amirliği
 • Çalışma Dairesi,İskele Bölge Amirliği
 • Çalışma Dairesi,Mağusa Bölge Amirliği
 • Çalışma Dairesi,Lefkoşa Bölge Amirliği
Sosyal Hizmetler Dairesi
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Girne
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Mağusa
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi İskele
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Güzelyurt
 • Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi Lefke
İhtiyat Sandığı
Sosyal Sigortalar Dairesi
 • Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Bölge Amirliği
 • Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Bürosu
 • Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği

 


Cumhurbaşkanlığı

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile yapılacak yazışmalar EBYS üzerinden elektronik olarak postalanabilecektir.
Bu birime gönderilecek evrakların Yasalar, Faaliyet Raporları ve Fiziksel ek kullanımı haricinde çıktı alınarak gönderilmesine gerek kalmamıştır.
Yasama ile ilgili yapılacak yazışmalarda sistemden gelen evrakların işleme konulabilmesi için halen devam etmekte olan şekliyle ıslak imzalı yasa tasarılarının KKTC Cumhurbaşkanlığı arşivine elden ulaştırılması gerekmektedir.

Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yazılacak yazıların Kayıp Şahıslar Komitesi’ne elden fiziki olarak ulaştırılması gerekmektedir.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile yapılacak yazışmalarda ise KKTC Cumhurbaşkanlığı birimi seçilerek Özel Hitap yapılması gerekmektedir.

Cumhuriyet Meclisi

Sayıştay Başkanlığı

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)

Yüksek Seçim Kurulu

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı

Hukuk Dairesi (Başsavcılık)

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) *Sadece EBYS'den gelen evrakları karşılamaktadırlar, giden evrak çıkışı yapılmamaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü

Polis Genel Müdürlüğü ve Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Müdürlüğü'ne yazışmalarını yaparken;

1. Gereği/Bilgi Seçim Tipi: KURUM olarak seçilmelidir.

2. “E-GÖNDERİM” seçimi otomatik gelecektir, DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR

3. Birim olarak yer alan Polis Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2024 Pazartesi günü  itibariyle kapatılacaktır. Birim olarak seçilen yazışmaların sürecinin tamamlanması ve evrakların postalanması önem arz etmektedir.

4. Tüzel Kişi olarak PGM ve PGM Bölge Müdürlükleri AÇILMAMALIDIR. Tüm PGM’ye bağlı Müdürlükler, Seçim Tipi “KURUM” altında tanımlıdır.

5. Polis Genel Müdürlüğü tarafından postalanan evrakların üzerinde “e-İmzalıdır” ibaresi artık yer almayacaktır. Doğrulama kodu, evrak listesinde yer alan kırmızı kurdele işaretinden evrakların e-imzalı olduğu doğrulanabilecektir.

Taşınmaz Mal Komisyonu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (İlgili Bölge Amirliklerine yazılacak yazılarda ayrıca gereği veya bilgi bölümüne Kıbrıs Türk Elektirik Kurumu Müdürlüğü de eklenmesi gerekmektedir.)
 • Kıbtek Gazimağusa Bölge Amirliği
 • Kıbtek Girne Bölge Amirliği
 • Kıbtek Güzelyurt Bölge Amirliği
 • Kıbtek İskele Bölge Amirliği
 • Kıbtek Lefkoşa Bölge Amirliği

Yüksek Mahkeme
 • Lefkoşa Kaza Mahkemesi
 • İskele Kaza Mahkemesi
 • Güzelyurt Kaza Mahkemesi
 • Lefke Kaza Mahkemesi
 • Girne Kaza Mahkemesi
 • Gazimağusa Kaza Mahkemesi

 


1 LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ    
2 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ    
3 GİRNE BELEDİYESİ    
4 GÜZELYURT BELEDİYESİ    
5 İSKELE BELEDİYESİ    
6 LEFKE BELEDİYESİ (Sisteme dahil etme ve canlıya alma çalışmaları devam ediyor)   
7 DEĞİRMENLİK-AKINCILAR BELEDİYESİ    
8 LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL BELEDİYESİ    
9 ERENKÖY-KARPAZ BELEDİYESİ    
10 MEHMETÇİK-BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ    
11 GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ    
12 MESARYA BELEDİYESİ   
13 GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ    
14 YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ    
15 ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ    
16 DİKMEN BELEDİYESİ (Sisteme dahil etme ve canlıya alma çalışmaları devam ediyor)    
17 TATLISU BELEDİYESİ    
18 BEYARMUDU BELEDİYESİ

BELEDİYELER BİRLİĞİ

 

Sisteme dahil etme ve canlıya alma çalışmaları devam eden birimler

.

ORTAK KULLANIMDA OLAN DAĞITIM PLANLARI

Ortak kullanımda olan tüm dağıtım planları 24.2.2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre yeniden düzenlenmiştir. İhtiyaç duyulduğunda oluşturulacak evraklarda bu dağıtım planlarının kullanılması ve yeniden yaratılmaması önemle rica olunur. Gerekli görülürse dağıtım planının eklendiği ilgili yazıda eklenen dağıtım planı seçildikten sonra kalem işareti ile liste görüntülenebilir ve istenmeyen birimler çıkartılabilir.

Ortak kullanımda olan dağıtım planları aşağıda listelenmiştir.

KKTC Bakanlıklar (11 Birim)
KKTC Bağımsız Daire Başkanlıkları (5 Birim)
Bakanlıklar ve Daireler (79 Birim)
Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar (36 Birim)
Tüm Üniversiteler (22 Birim)
Tüm Belediyeler (18 Birim)
Tüm Kaymakamlıklar (6 Birim)